Αυτόνομο σύστημα καταγραφής αδιάβλητου τύπου με δυνατότητα παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου 90 συσκευών του οίκου Carel. Το σύστημα έχει απεριόριστες δυνατότητες μερικές εκ των οποίων είναι η υποστήριξη όλων των οργάνων οίκου CAREL, ακριβής γραφική απεικόνιση όλων των μεταβλητών, σχεδιασμός χάρτη κάτοψης των εγκαταστάσεων καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με ταυτόχρονη διαχείριση όλων των σημαντικών alarm της εγκατάστασης και αποστολή αυτών μέσω sms στο κινητό του τεχνικού ασφαλείας, αποστολή όλων των καταγραφών & ενεργών alarm με email το οποίο καθορίζεται από το χρήστη . Παρέχεται μόνο το box του υπολογιστή στο οποίο είναι πρoεγκατεστημένο το λογισμικό καταγραφής. Η συσκευασία δεν περιέχει οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ρύθμισης του συστήματος καταγραφής επί της εγκατάστασης με ανάλογη χρέωση επίσκεψης εφόσον ζητηθεί από τον εγκαταστάτη.

Διατίθεται σε 2 μοντέλα για έλεγχο 90 και 300 συσκευών.