Ένα ακόμη έξυπνο και ευέλικτο προϊόν έρχεται να συμπληρώσει το υπερπλήρες οπλοστάσιο που παρέχει η CAREL στον ψυκτικό.
Ο ανιχνευτής βγαίνει σε 2 εκδόσεις, μια έκδοση για ψυκτικά ρευστά R22-R134a-R404a-R507-R407c-R410a, και μία έκδοση για CO2.
Οι ανιχνευτές ρυθμίζονται απο 100-1000ppm για την πρώτη έκδοση, και απο 1000-10.000ppm για την έκδοση του CO2.
Είναι υπερευέλικτοι, αφού μπορούν να τοποθετηθούν με 3 διαφορετικούς τρόπους!!

Α. Ως αυτόνομες μονάδες, διαθέτουν ενδεικτικά LED, βομβητή, και ρελέ ALARM.
B. Ως περιφερειακά ενός δικτύου συλλογής δεδομένων με PlantWatch Pro ή PlantVisor Pro II.
Γ. Ως αισθητήρια αναφοράς σε κάποιο BMS, αφού διαθέτουν έξοδο αναλογικού σήματος η οποία ρυθμίζεται και μπορεί να δώσει όλα τα standard σήματα σε mV, V, mA.