ΝΕΟ!
Εξάρτημα Χειροκίνητης λειτουργίας ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας.

Το νέο αυτό εξάρτημα, είναι χρήσιμο στις εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικές εκτονωτικές σε περίπτωση που η βαλβίδα κολλήσει. Ο χρήστης με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου έχει τη δυνατότητα να κλείσει η να ανοίξει την βαλβίδα χειροκίνητα επιτόπου προκειμένου να αποφευχθούν τυχών βλάβες. Διατίθεται σε κάθε μέγεθος για κάθε βαλβίδα. Ρωτήστε μας τώρα για περαιτέρω πληροφορίες.