Νέο πρωτοποριακό προϊόν το οποίο συνεργάζεται με τον Driver της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας (EXV). Σκοπός του είναι η ασφάλεια του συμπιεστή και η ομαλή επανεκκίνηση της εγκατάστασης μετά απο απρόβλεπτη διακοπή ρεύματος. Το ULTRA CAP σε μιά διακοπή ρεύματος αναλαμβάνει ακαριαία τον ρόλο τροφοδότησης του Driver της EXV. o Driver έχοντας ανιχνεύσει τη διακοπή ρεύματος συνεχίζει να λειτουργεί και κλείνει ερμητικά την EXV. Έτσι αποφεύγεται η συλλογή υγρού στον εξατμιστή και το υδραυλικό πλήγμα της γραμμής υγρού κατά την επανεκκίνηση. Με τη χρήση του ULTRA CAP αποφεύγεται η χρήση της κλασσικής μαγνητικής βαλβίδας αφού πλέον η ηλεκτρονική εκτονωτική καλύπτει και αυτόν το ρόλο. Η σύνδεση του ULTRA CAP είναι πολύ εύκολη ακόμη και σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Το ULTRA CAP στηρίζεται σε ράγα και τοποθετείται στον ίδιο πίνακα με τον Driver.