Μοναδική καινοτομια από την CAREL νέο μοντέλο ηλεκτρονικής εκτονωτικής CAREL διαιρούμενου τύπου. Πλέον η εγκατάσταση και η συντήρηση όλης της σειράς ηλεκτρονικών εκτονωτικών τύπου Ε2V γίνεται πιο εύκολα. Όλη η σειρά ηλεκτρονικών εκτονωτικών βαλβίδων E2V διατίθετε με διαιρούμενο στέλεχος και ενσωματωμένο γυαλάκι ροής υγρού έτσι ώστε να υπάρχει εικόνα της ροής του ψυκτικού ρευστού καθως και της θέσης της ακίδος.

Ό έλεγχος της ροής του ψυκτικού ρευστού πραγματοποιείται με μεγάλη ακρίβεια με την χρήση της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβλιδας E2V SMART χάρις την μικρή απόσταση των 15mm που διανύει η ακίδα.Η ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα Carel E2V Smart εγγυάτε μεγάλη αξιοπιστία λειτουργίας και διασφαλίζει την ορθή λειτουργία ροής του ψυκτικού ρευστού. Η εξοικονόμηση ενέργειας που διασφαλίζεται με την χρήση ηλεκτρονικής εκτονωτικής Carel E2V Smart είναι αυταπόδικτο παράδειγμα ότι πλέον όλο και περισσότεροι πέλατες μας την επιλέγουν για την κατασκευή ή ανακαινιση νέων ή παλαιών εγκαταστάσεων.