Αυτόνομο σύστημα καταγραφής με δυνατότητα παρακολούθησης 30-50-100 συσκευών του οίκου Carel. Το σύστημα έχει απεριόριστες δυνατότητες μερικές εκ των οποίων είναι η υποστήριξη όλων των οργάνων οίκου CAREL, ακριβής γραφική απεικόνιση όλων των μεταβλητών, σχεδιασμός χάρτη κάτοψης των εγκαταστάσεων, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου καθώς και ενσωμάτωση αλγορίθμου smooth lines . Παρέχεται μόνο το box στο οποίο είναι πρoεγκατεστημένο το λογισμικό καταγραφής. Η απεικόνιση γίνετε μέσω του wifi δικτύου σε laptop , tablet , smart phone ή desktop pc ή με τοποθέτηση οθόνης πάνω στη συσκευή. Η εταιρεία μας παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να γίνεται η ορθή χρήση του προϊόντος.

Boss manual

Boss Brochure